Ved at tegne en fast serviceaftale med Fritz Schur Teknik, kan du sikre maksimal drift på dit anlæg.

Produkter er forskellige, og anvendelsen betyder meget for hvornår det egentlig er nødvendigt at tjekke, om alt nu kører som det skal. Vi laver kundetilpassede serviceaftaler der sikrer service, når det er nødvendigt - ikke før og ikke efter.

Forebyggende vedligeholdelse og serviceeftersyn formindsker risikoen for driftsstop og forlænger produkternes levetid.

Ved serviceeftersyn tjekker vi produktet for en række forhold, som for eksempel:

  • Tryk/flow i forhold til Amp. forbrug
  • Oliens renlighed og vandindhold, samt om olien har været udsat for høje temperaturer - vi indsætter lige en tekst, så vi kan teste funktionen med punkttegn
  • Visuel slidtage på bevægelige/roterende dele
  • Filtres tilstand, og om de er dimensioneret korrekt
  • Lækageolie i systemet
  • Om anlægget kan optimeres drift- og energimæssigt
  • Visuel lækage, og mulige forestående slangebrud
  • Kontrol af elektriske stik og kontakter

Kontakt os

Michael Thanner

Telefon: 2617 9373

E-mail: mta@fst.dk