Ved hjælp af en olieprøve er det muligt at stille en detaljeret diagnose på et hydraulisk anlægs tilstand, lidt ligesom en blodprøve hos et menneske.

Udtagne olieprøver analyseres med avanceret udstyr af vores teknikere, for eksempel kan olieprøverne analyseres meget nøjagtigt via et elektronmikroskop med indbygget overførsel af de forstørrede billeder til PC.

Ud fra analysedata kan vi vurdere status på dit anlæg, give et bud på nødvendige reparationer og justeringer, planlægge et fremtidigt serviceforløb samt give en risikovurdering på den fremtidige drift.

Kontakt os

Michael Thanner

Telefon: 2617 9373

E-mail: mta@fst.dk