• ”Ved at fokusere på industrielle kunders købskriterier vil vi gennem en hensigtsmæssig leverandørstrategi, målrettet videndeling samt kontinuerlig udvikling af interne kompetencer, tilbyde kunderne optimale løsninger, der giver dem konkurrencemæssige fordele.”

Fritz Schur Tekniks Mission er illustreret ved nedenstående figur.

Mission FST